Skidskytte och dess historia

Skidskytte tillhör kategorin vintersporter och är egentligen en kombination av två separata sporter i form av skytte och längdskidåkning. Internationellt är sporten känd som biathlon.

Skidskyttetbiathlon-weltcup_2006_antholz_1s historia

Den första gången någonting utövades som liknande skidskytte var när norska gränssoldater tävlade år 1767 mot varandra i att träffa måltavlor i samband med olika typer av skidåkning. Då var det inte bara längdåkning, utan även utförsåkning såsom slalom och störtlopp som ingick. Militären fortsatte att utöva sporten som en slags alternativ träning. I de olympiska vinterspelen var skidskytte en uppvisningsgren under 1924, 1928, 1936 och 1948. Intresset för skidskytte var tidigare starkt begränsat, men på 50-talet började de ta fart i bland annat Sovjetunionen och Sverige. De första världsmästerskapen hölls 1958.

Sporten får sin moderna form

Först år 1978 och framåt slutade man tävla med grovkalibriga vapen och skjutavståndet 150 m. Istället byte man till finkalibriga vapen och skjutavståndet 50 m. I de olympiska spelen i Lake Placid, USA, introducerades mekaniska måltavlor. Fristilen tillkom i sporten ett år efter att det hade börjat tävlats i fristil inom längdåkningen år 1985. Med finkalibriga vapen, 50 m och fristil för längdåkningsmomentet hade sporten skidskytte i princip fått sin moderna form som är den som utövas idag.

Discipliner och regler

Inom skidskytte tävlas det i grenarna distans, sprint, jaktstart, masstart, stafett och mixedstafett. I distans, jaktstart och masstart skjuter man fyra gånger, två gånger i liggande, samt två gånger i stående. I sprint och stafett skjuts det bara en gång i liggande och en gång i stående. Måltavlans diameter är 45 mm i liggande och i stående är den 115 mm. Avståndet är 50 m och kalibern är 0.22 Long Rifle. Geväret måste också väga minst 3,5 kg.

För varje skjutning är det fem skott som gäller där varje bom ger en straffrunda på 150 m, vilket brukar ta mellan 20-30 sekunder beroende på skidskyttens färdighet på skidorna. Undantaget är distanstävlingar där en bom istället ger en tilläggsminut. I stafett används förutom fem ordinarie skott också tre extraskott som måste laddas manuellt, men som ger ytterligare chanser att undvika straffrunda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *