Kikarsikten och hur siktet ställs in

Inom skytte är det vanligt att använda sig av kikarsikten, inte minst för skytte på längre avstånd. Det vanliga är att en fackman monterat och grovjusterat kikarsiktet på ett vapen, men om du gör det själv är det extremt viktigt att kontrollera att allting är korrekt monterat. Ett vapensystem som inte ligger ordentligt fast, till exempel om skruvar inte är ordentligt åtdragna, kan lätt ge skott som vandrar i tavlan. När du har säkerställt att kikarsiktet är korrekt monterat är det dags att ställa in det. Inom skytte är nyckeln till detta att göra en inskjutning.

Vad är en indownload-47skjutning?

En inskjutning är att skjuta ett antal skott och sedan korrigera siktet för att skotten ska träffa exakt där man siktar. Det vanliga är nämligen att skotten går aningen till höger, till vänster, högt eller lågt, innan siktet har ställts in. Tänk på att inte skjuta in med någon form av billig övningsammunition. Använd samma typ av ammunition du tänkt skjuta med på tävling eller med på jakt om det kommer vara syftet med vapnet och kikarsiktet. Avståndet ska heller inte vara för kort. Med kikarsiktet kan man skjuta på långt håll och då bör inskjutningen också ske på långt håll, så se till att du har tillgång till en lämplig skyttebana.

Använd en särskilt anpassad inskjutningstavla. De har centimetergradering som gör inskjutningsprocessen enklare. Inskjutning bör ske med stöd. Skjuter du in med dåligt stöd är det meningslöst. Se istället till att ha ett stabilt stöd som inte är rangligt. Är du en ovan skytt kan du inte dra slutsatser av enskilda skott. Skjut alltid en träffbild om minst tre skott. Träffbilden ska ligga samlad och inte spreta för mycket, annars får du skjuta igen.

Hur ställs kikarsiktet in?

Alla kikarsikten fungerar på liknande sätt. Siktet skruvas åt det håll du vill flytta träffen. Sitter din träffbild lågt till höger ska det till exempel skruvas enligt pilarna för Upp och Vänster. Exakt hur många klick beror dock på kikarsiktet. Läs manualen för kikarsiktet noggrant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *